079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut is deskundige op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij adviseert, begeleidt en behandelt patiënten met allerlei verschillende lichamelijke klachten. Sommige patiënten hebben pijn, zwellingen of ademhalingsproblemen. Anderen moeten leren om beter te zitten, herstellen van een gebroken arm of bijvoorbeeld opnieuw leren lopen met een kunstheup.

Bij de eerste afspraak vormen wij ons een zo volledig mogelijk beeld van de klachten door eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan stellen wij, uiteraard samen met de patiënt, een behandelplan op waarbij hij rekening houdt met centraal opgestelde richtlijnen.

Een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling is vaak de bewegingstherapie, ook wel oefentherapie genoemd, bedoeld om spieren te versterken, gewrichten te mobiliseren, uithoudingsvermogen te vergroten, ademhaling te verbeteren, circulatie te bevorderen, lichaam(sdelen) te ontspannen, een betere houding aan te nemen et cetera. Hierbij wordt gebruikgemaakt van hulpmiddelen als oefenapparatuur, hometrainer, evenwichtstol, stokken, ballen en nog veel meer.

Deze therapie wordt vaak ondersteund door manuele technieken als massage, fricties en manipulatie of fysische technieken als thermische prikkels (warmte en kou), elektrische of mechanische prikkels ter verminderen van de pijn en verbetering van de circulatie.

Een belangrijk onderdeel van de fysiotherapie die u bij ons ontvangt komt in de vorm van zelf oefeningen doen (huiswerk). Een belangrijke interventie die een zorgverlener tot zijn of haar beschikking heeft is het instrueren van patiënten over de oorzaak van klachten.

Als u bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding heeft waardoor nekklachten ontstaan zijn, is onze taak voorwaarde scheppend;

  • Wij laten u zien dat uw verkeerd aangenomen houding een mede-oorzaak is van de klachten,
  • scheppen de voorwaarde dat u de juiste houding aan kunt nemen (w.o. lichamelijk en omgeving)
  • en geven u de ‘tools’ (lees: oefeningen) om dit ook daadwerkelijk vol te kunnen houden.

Op deze manier komen we samen tot een nieuwe manier van bewegen en leven zonder klachten!

In De Zorgpraktijk zijn binnen de fysiotherapie de aandachtsgebieden:


De Zorgpraktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en wij staan in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie, hierin zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Voor de meeste zorgverzekeraars is de inschrijving in het CKR een eis.