079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

Acupunctuur aan het oorlogsfront

Acupunctuur op het “slagveld” in oorlogstijd wordt steeds actueler en het gebruik ervan neemt toe. Acupuctuur blijkt voor militairen het alternatief te zijn voor de veel geslikte medicatie ter pijndemping en ontspanning. Het Amerikaanse ministerie van...

MRI-studie onthult weer een acupunctuur mechanisme

Een recente studie gepubliceerd in het Journal of Magnetic Resonance Imaging toont de neurofysiologische effecten van acupunctuur met behulp van MRI-technologie. De onderzoekers pasten acupunctuur op de acupunctuurpunten Gbl 40 (Qixu) en Nr3 (Taixi) toe. De resultaten...

MRI onderzoek toont mind-body connection aan bij acupunctuur

Uit nieuw onderzoek blijkt dat acupunctuur kan functioneren als een somatosensorische-geleide mind-body therapie.” Het onderzoek laat door MRI-metingen het verschil zien tussen echte acupunctuur en sham acupunctuur (naald stimulatie van niet-acupunctuurpunt...

Behandeling van autisme

In augustus 2011 is er in China een onderzoek afgesloten waarbij autistische kinderen behandeld werden met neuroacupunctuur. Ook hier was de acupunctuur een onderdeel van een totaal pakket. Uit het onderzoek kwam naar voren een duidelijke verbetering van de taal...

Slaapapneu en acupunctuur

Slaapapneu is een aandoening waarbij de patiënt tijdens zijn slaap af en toe gedurende korte tijd (enkele seconden) stopt met ademen, waardoor zijn slaap verstoord wordt. Slaapapneu moet tijdig opgespoord en behandeld worden, gezien de mogelijke complicaties op lange...